Nedbrydning og opfyldning af tørdokken

Arbejdet med at nedbryde og opfylde tørdokken i Kanalbyen har forberedet området til det fremtidige byggeri og strækker sig fra maj-november 2015.

Første skridt i arbejdet bestod i at fjerne en række installationer i bunden af den 20.000 m3 store tørdok og opbryde den 50-60 cm tykke betonbund, der tages op i sektioner. Når bunden var brudt op, kunne tørdokken fyldes op med jord og sand.

Opfyldningsjorden kom bl.a. fra udgravningen af kanalen parallelt med Oldenborggade og ligger i øjeblikket opmagasineret midt i Kanalbyens område øst for Gl. Havn.

Der er banket spuns – lange stålplader – på ydersiden af tørdokkens port. Spunsen er med til at holde på jorden i dokken og gør det mulig at etablere et sammenhængende kaj- og promenadeforløb på vestsiden af Gl. Havn, der går helt ud til spidsen af pieren ud for tørdokken.