Kongens Punkt

Almene boliger, private boliger og seniorbofællesskab i ét samlet byggeri

Kongens Punkt består af en blanding af private boliger, almene familieboliger og almene lejligheder i seniorbofællesskab. I stueetagen placeres en cafe med udsigt til Frederiks Kanal og under huset etableres en P-kælder.

Byggeriet rummer 7.811 etagekvadratmeter. Det varierer i højden mellem fire og fem etager og rummer derudover en kælder med parkering, depotrum og elevatorforbindelse til resten af huset.

Boligkontoret Fredericia og STB BYG stak spaden i jorden til det nye projekt i februar 2018.

Læs mere om ejerboliger i Kongens Punkt her

Læs mere om lejeboliger i Kongens punkt her

Fakta om Kongens Punkt:

- Bygherre: Boligkontoret Fredericia og STB BYG
- 7.811 m2 byggeri
- 29 private boliger – som enten bliver ejer- eller lejeboliger
- 12 almene familieboliger
- 29 senioregnede almene boliger med tilhørende fælleslokale/fælleshus
- 250 m2 cafe
- 80 parkeringspladser i parkeringskælder
- 75 depotrum i kælder
- 3 store fælles tagterrasser
- Grønne tage er indarbejdet
- Den tilstødende plads ”Ved Kongens Punkt” har en meget central beliggenhed, da stedet er centrum i den ”cirkel”, som dannes af Fredericia Vold.