Stillingsopslag: Projektdirektør til Kanalbyen og Naturbydelen

  • Kanalbyen Sup Surf Kanalbyen i Fredericia
Til de to byudviklingsprojekter søges snarest muligt en projektdirektør, der med udgangspunkt i Fredericia med reference til projekternes bestyrelser kan varetage ledelsesansvaret for begge projekter. Du får ledelsesmæssigt ansvar for et lille sekretariat med pt. 3 ansatte, og skal sammen med dem og indkøbte ressourcer sikre projekternes fremdrift og sikre at ejernes visioner for projekterne realiseres.
Stillingen indeholder mange facetter og spænder bredt over samarbejde med eksterne rådgivere, leverandører, entreprenører og ikke mindst investorer, samt løbende dialog og opfølgning i forhold til lokalsamfundene begge steder. Begge projekter er forholdsvis langt i realiseringsfasen, så en stor del af ressourcerne vil gå med eksekvering af vedtagne strategier og kvalitetssikring heraf. Det påregnes at ca. 2/3 af tiden anvendes i Kanalbyen og 1/3 af tiden i Naturbydelen.

Kanalbyen er et byudviklingsprojekt med ca. 250.000 byggeretsgivende m2 med blandet bolig og erhverv/detail, hvoraf godt 45% er solgt, og en del af byggerierne er opført. Kanalbyen er ejet i et partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By & Byg A/S. Du kan læse mere om Kanalbyen på www.kanalbyen.dk.

Naturbydelen er et byudviklingsprojekt med ca. 120.000 byggeretsgivende m2 med udelukkende bolig, hvoraf godt 10% er solgt, og en del af byggerierne er opført. Naturbydelen er ejet i et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Realdania By & Byg A/S. Du kan læse mere om Naturbydelen på www.naturbydelen.dk.

Begge projekter har visionære mål og arbejder med bæredygtige løsninger i den bredeste betydning.

Den optimale kandidat skal være udpræget forretningsorienteret, og helst have arbejdet med projekter indenfor areal- og byudvikling, have en relevant akademisk uddannelse gerne fra de tekniske fag. Du er struktureret og god til at inddrage mange interessenter på én gang og sætte retning indenfor de rammer, bestyrelsen har afstukket. Du har politisk flair og god til at arbejde med myndigheder på alle niveauer. Du har lederegenskaber, der inspirerer og motiverer, og er god til at sætte bæredygtige løsninger op. Du har erfaring med bestyrelsesbetjening og samspil med offentlig forvaltning.

Der er tale om en spændende stilling, hvor der er mulighed for udvikling og faglig sparring med ejerkredsen i fælles bestræbelser på at skabe fremsynede bæredygtige byprojekter.

Løn og ansættelsesvilkår afhænger af erfaring og kvalifikationer og aftales nærmere. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Spørgsmål kan rettes til Lisbeth Binderup, Genitor på mail: lb@genitor.dk eller på telefon: 20 49 51 40 og til adm. direktør i By & Byg A/S, Peter Cederfeld på 40 80 28 90.

Stillingen søges via nedenstående knap, hvor ansøgning og CV uploades.

Der afholdes løbende interessesamtaler med kandidater.