Om os

Porthouse

Sekretariat

Udviklingen af Kanalbyen drives i det daglige af et sekretariat under ledelse af projektdirektør Tim E. Halvorsen. Projektkontoret ligger i Port House, på Vendersgade 74 i Kanalbyen.

 

IMG 2601

Partnerskab og bestyrelse

Udviklingen af Kanalbyen varetages af byudviklingsselskabet Kanalbyen i Fredericia P/S. Selskabet er ejet af Fredericia Kommune (25%) og Realdania By & Byg (75%). 

Bestyrelsen for Kanalbyen i Fredericia P/S består af to repræsentanter fra hver af de to ejere samt en eksternt valgt formand:

  • Carsten Koch, bestyrelsesformand
  • Jacob Bjerregaard, borgmester, Fredericia Kommune
  • Steen Wrist Ørts, byrådsmedlem, Fredericia Kommune
  • Peter Cederfeld, adm. direktør, Realdania By & Byg 
  • Anne Mette Rahbæk, udviklingschef, Realdania By & Byg
Frederikshuset Pano

Kanalbyen bydelsforening

Efterhånden som Kanalbyen sælger byggefelter fra til eksterne bygherrer, overdrages ejerskabet af arealerne til forskellige parter. Derfor er der stiftet en bydelsforening, der gradvist overtager driftsansvaret i Kanalbyen.

Bydelsforeningen skal blandt andet stå for renholdelse, snerydning, vedligeholdelse og fornyelse samt tilgængelighed til fælles arealer og anlæg. Samtidig skal foreningen på sigt være tovholder for bylivsaktiviteterne i Kanalbyen.

Efterhånden som flere byggerier i Kanalbyen ser dagens lys, er de kommende grundejere ligeledes forpligtet til at være med i foreningen.

 

Sondervold
HedeDanmark skal anlægge Kanalbyens store grønne åndehul

Til marts går selve anlæggelsen af Søndervold i gang, og det bliver HedeDanmark, der skal udforme Fredericias nye naturpark. En række af Kanalbyens nuværende træer skal genplantes i parken.

Signe Guttormsen DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE Foto Jan Søndergaard 1 1200Px
Ny bydel på kunstens landkort

I Kanalbyen får kunsten lov at skabe liv, vække debat og engagere beboerne på nye måder som en integreret del af byen og dens liv. Adm. direktør Peter Cederfeld, Realdania By & Byg, og projektdirektør Tim E. Halvorsen, Kanalbyen i Fredericia P/S bidrager med denne artikel i det nye nummer af ”Teknik & Miljø” under overskriften ”Øjet, lyset, kunsten, vandet: Sådan har du aldrig set et p-hus før”:

HYDRA Indvielse 1
HYDRA indviet med ministertale, regn og bilhorn

Der var stemning, glæde og læ for regnen hos tilhørerne, hvad enten de sad i bilerne på taget eller fulgte med online, mens det nyeste kunstværk i Kanalbyen i Fredericia mandag blev indviet under den grå decemberhimmel.

Kort med placering af campus
Nyt campus skal ligge i Kanalbyen

Fredericia Kommune køber attraktiv grund i Kanalbyen til brug for Fredericias nye uddannelsescampus.

Kanalbyens overordnede formål er at skabe en attraktiv bydel, der åbner Fredericia mod Lillebælt, hvor den nye moderne bydel respekterer Fredericias unikke historie.

Partnernes fælles vision fra partnerskabsaftalen om Kanalbyen.