Mellem by og hav og midt i et fantastisk naturområde

Sigtelinje Fra Volden

En del af Fredericias levende bymidte

Kanalbyen ligger i direkte forlængelse af Fredericias historiske bykerne med butikker, restauranter, kultur- og erhvervsliv. Den nye bydel udvikles som en naturlig forlængelse af den gamle og som et nyt knudepunkt mellem byen og havet. 

'Det sker i Fredericia'
Cafe
Kanal Med Bro

Udsigt til Lillebælt, kanaler og havn

Kanalbyen ligger på kanten til Lillebælt med en storslået udsigt til Lillebæltsbroen. Lystbådehavnen Gl. Havn er en del af Kanalbyen. Herfra udgår Frederiks Kanal, som blev anlagt af Kanalbyen i 2015. I de kommende år skal der etableres yderligere to kanaler i området.

Udsigt%20Til%20Lilleb%C3%A6lt Kreditering%20Karin%20Lauersen
20220531 Søndervold 0025S

Søndervold

Fredericia Kommune og Kanalbyen åbnede i maj 2022 Søndervold - en naturpark, der skal være hele byens nye grønne åndehul med plads til aktiviteter og leg og med ro til at nyde naturen.

Inspirationen til parkens beplantning kommer fra egnen omkring Fredericia, som blandt andet byder på strandoverdrev, skov, volde og stendiger. Man vil derfor kunne opleve både salttolerante planter, grønne træer, græseng og sandbund i parken.

FA 0018 800Px

Midt i et fantastisk naturområde

Fredericia ligger midt i Danmarks største naturpark, Naturpark Lillebælt, der byder på både bælt, kyst og skov i nærområdet. Fra Kanalbyen er der uhindret udsigt til Lillebælt og god mulighed for at opleve marsvin, der leger i bæltet. Omkring 10 minutters gang fra Kanalbyen finder man den naturskønne og børnevenlige Østerstrand - og ikke ret langt uden for byens grønne voldanlæg venter de grønne Hannerupskove. 

Ved Kongens Punkt

Naturen i byen

I udviklingen af Kanalbyen er der fokus på, at trække natur og biodiversitet helt ind mellem husene. Derfor ser du langs promenaderne de mange 'vilde' bede med hjemmehørende græsser og vilde blomster. Søndervold bypark er planlagt med fokus på at tiltrække så mange vilde arter som muligt i form af både planter, insekter og andre vilde dyr. I kanalerne kan små fisk søge ly i 'biohuts', som er en slags kunstige koralrev, hvor de store fisk ikke kan komme ind. Også her er målet mere biodiversitet.