Kunst i Kanalbyen

Kunsten tænkes ind fra start

Kanalbyen arbejder strategisk med kunst som et redskab til at skabe liv, involvering, mødesteder, identitet og sammenhænge.

Ideen er, at kunsten skal indarbejdes allerede i takt med at et projekt skitseres og projekteres. Ved at integrere kunsten tidligt, kan den få langt større indflydelse på det endelige byggeri eller byrum. Det giver de enkelte projekter identitet og styrker den samlede oplevelse af det nye byområde.

R2A1265
Langebro Fernisering 3725

Statens Kunstfond udpeger kunstnere

Statens Kunstfond og Kanalbyen i Fredericia har udpeget seks byggeprojekter, hvor kunsten skal tænkes tidligt ind og hvor Statens Kunstfond med til at udvikle og finansiere et skitseprojekt. To af disse projekter er realiseret i 2019-20, nærmere bestemt værkerne af Signe Guttormsen og Peter Holst Henckel. Kirstine Roepfstorffs værk er under udarbejdelse i 2020 og herefter følger endnu tre værker, som stadig under planlægning. Dertil er kunstværket 'På bedding' af Gunhild Aaberg realiseret før samarbejdet med Statens Kunstfond begyndte.

Læs mere om de enkelte værker nedenfor.

Visualisering Af Hele Værket
Kirstine Roepstorff: Hydra

Signe Guttormsen DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE Foto Jan Søndergaard 1 1200Px
Signe Guttormsen: DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE

Flora Danica A
Peter Holst Henckel: Flora Danica Aquatica

Baad Baenke Kanalbyen%20(1)
Gunhild Aaberg: På Bedding

Rune%20Og%20SWET

Midlertidig kunst

Igennem byudviklingens tidlige faser har Kanalbyen inviteret kunstnere og borgere med ind i byudviklingen gennem midlertidig kunst og performance. Formålet har blandt andet været at skabe debat om byudviklingen, at skabe oplevelser og noget at samles om. 

Læs mere om kunstens rolle i byudviklingen

I Kanalbyens Kunststrategi og kunstvision kan du læs mere om, hvorfor og hvordan Kanalbyen arbejder med kunst som en del af byudviklingen.

Tak

Kanalbyen vil gerne sige tak til de bygherrer, fonde og øvrige sponsorer, der gør det muligt at skabe arkitektur og byrum med kunst:

 • A. Enggaard A/S
 • Arbejdernes Landsbank
 • Beckett Fonden
 • Boligkontoret Fredericia
 • Den Jyske Kunstfond
 • Ewii
 • Middelfart Sparekasse
 • Ny Carlsberg Fondet
 • Statens Kunstfond
 • STB Byg

Arbejdernes Landsbank er treårig hovedsponsor

Arbejdernes Landsbank og Kanalbyen i Fredericia har indgået et partnerskab, der gør banken til hovedsponsor for kunst i Kanalbyen fra 2019-2021.

Læs mere om partnerskabet her
 • Logoluft