Gadens Partitur. FOS - nyt værk på vej

  • Bænk2 FOS Sasha Oda
MiniCO2-Trae

Multiværk til nyt boligbyggeri

Den internationalt anerkendte kunstner FOS står bag Kanalbyens næste kunstværk, som er dedikeret til Kanalbyen og Realdania By & Bygs nye boligbyggerier. ”Gadens Partitur” er vokset ud af en teknisk tegning og kommer til udtryk i som lyd, bænke og i udformning af underlag.

Kunstværket bliver en integreret del af  af fem punkthuse bestående af lejligheder til privat udlejning i Kongenstræde. Husene opføres med fokus på at finde nye veje til CO2-reduktion i byggeriet. Byggeprojektet og kunstværket skal stå færdigt i 2025.

Screenshot af video Gadens Partitur

Musik, bænke og flisebelægning

Gadens Partitur bidrager med tre kunstneriske greb:

  • En melodi, som FOS har komponereret over den tekniske tegning af gadens forløb, der vil blive spillet i dørtelefonerne, når der ringes på – ude såvel som inde – i de seks punkthuse. Lyt til den her.
  • Seks facadebænke støbt i organiske former, der afspejler et nodepartitur med bølgende linjer og variation.
  • En kunstnerisk bearbejdning af flisebelægningen i fortovet foran husene, der reflekterer livet i gaden.

 

FOS - Foto Sasha Oda

FOS

FOS (født 1971) arbejder med begrebet socialt design. Med værker, som skaber nye, afsæt for dialog og interaktion, og som udmønter sig i kunstnerisk bearbejdede hverdagsgenstande som stole, borde, bænke og belysning. Til andre tider i form af egentlig arkitektur og storskala-installationer, som sætter nye, åbne rammer for møder mellem mennesker. Ofte med lige dele poesi og humor. Kombinationen af storskala, funktions-kunst og socialt engagement i FOS’ praksis kan noget særligt i byrumszoner, som skal aktivere, inspirere og lægge ramme om nye møder og fællesskaber.

Bænk

Værket realiseret med støtte fra

Arbejdernes Landsbank

Ewii

Kanalbyen i Fredericia P/S

Realdania By & Byg

Statens Kunstfond