Signe Guttormsen: DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE

  • Kongens Punkt Claus Fisker
Kongens Punkt Kunst

En hilsen til fortidens fabriksarbejdere

Den 26. marts 2020 indvies Signe Guttormsen værk DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE i det nyopførte boligbyggeri Kongens Punkt. 

Fysisk udgør værket et værn i cortenstål opført omkring en cirkulær gennembrydning i dækket, som opleves fra det fælles gårdrum. Værnet består af en tekst samt et billede af plantegninger, der illustrerer fabriksområdet, der tidligere lå på stedet. Teksten i værnet former ordene ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE”. I det nedre gårdrum ved parkeringskælderen fortsætter værket i en installation bestående af duge ophængt på tværgående wires, der danner et billede af vasketøj.

Signe Guttormsen

Billedkunstner Signe Guttormsen fortæller selv, at værket tematiserer det liv og arbejde, der udspillede sig på ’Syren’, svovlsyrefabrikken, som lå på samme sted fra 1917-2004.

”Arbejdet på svovlsyrefabrikken var fysisk hårdt og produktionen potentielt skadelig både for mennesker og miljø på grund af giftige dampe og udledning af spildevand i Lillebælt. På hjemmefronten knoklede kvinderne med børnepasning, tøjvask og en lang række andre fysisk krævende gøremål. Sætningen ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE” henviser specifikt til omgangen med kemikalier, som hverken kommune, fabriksejere eller ansatte kunne overskue farligheden af. Konsekvenserne af vores handlinger kender vi først senere. Jeg håber, at værket kan give anledning til vegetative møder, både mens vi realiserer det og i eftertiden. Titlen ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE” handler også om sansning og samvær i hverdagen”, siger Signe Guttormsen.

Kongens Punkt Kunst

Finansiering

  • Boligkontoret Fredericia
  • Den Jyske Kunstfond
  • Kanalbyen i Fredericia
  • Statens Kunstfond
  • STB Byg

Samarbejdspartnere

Statens Kunstfond, STB Byg, Boligkontoret Fredericia, Kanalbyen i Fredericia