Signe Guttormsen: DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE

  • Signe Guttormsen DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE Foto Jan Søndergaard 1 1200Px Jan Søndergaard
Signe Guttormsen DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE Foto Jan Søndergaard 5 1200Px

En hilsen til fortidens fabriksarbejdere

Signe Guttormsen værk DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE fra 2020 er opført som en del af  boligbyggeriet Kongens Punkt. 

Fysisk udgør værket et værn i cortenstål opført omkring en cirkulær gennembrydning i dækket, som opleves fra det fælles gårdrum. Værnet består af en tekst samt et billede af plantegninger, der illustrerer fabriksområdet, der tidligere lå på stedet. Teksten i værnet former ordene ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE”. I det nedre gårdrum ved parkeringskælderen fortsætter værket i en installation bestående af duge ophængt på tværgående wires, der danner et billede af vasketøj.

Signe Guttormsen

Billedkunstner Signe Guttormsen fortæller selv, at værket tematiserer det liv og arbejde, der udspillede sig på ’Syren’, svovlsyrefabrikken, som lå på samme sted fra 1917-2004.

”Arbejdet på svovlsyrefabrikken var fysisk hårdt og produktionen potentielt skadelig både for mennesker og miljø på grund af giftige dampe og udledning af spildevand i Lillebælt. På hjemmefronten knoklede kvinderne med børnepasning, tøjvask og en lang række andre fysisk krævende gøremål. Sætningen ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE” henviser specifikt til omgangen med kemikalier, som hverken kommune, fabriksejere eller ansatte kunne overskue farligheden af. Konsekvenserne af vores handlinger kender vi først senere. Jeg håber, at værket kan give anledning til vegetative møder, både mens vi realiserer det og i eftertiden. Titlen ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE” handler også om sansning og samvær i hverdagen”, siger Signe Guttormsen.

Kanalbyen 32

Finansiering

  • Boligkontoret Fredericia
  • Den Jyske Kunstfond
  • Kanalbyen i Fredericia
  • L. Østergaards Maskinfabrik A/S
  • Statens Kunstfond
  • STB Byg

Samarbejdspartnere

Statens Kunstfond, STB Byg, Boligkontoret Fredericia, Kanalbyen i Fredericia

Boliger ved DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE

Gaard Kongens Punkt
Kongens Punkt
Blandede boliger med fælles tagterasser og P-kælder.