50 års venskab mejslet i grønlandsk granit

  • Grønlandsk skulptur Malu og John Bech Hansen John Bech Hansen sammen med Malu, et af de grønlandske skolebørn på ophold, foran skulpturen. Foto: Anita Ardal Thomsen
3.300 kilometer er ingen hindring for venskab. Den nye skulptur i naturparken Søndervold i Kanalbyen er et symbol på mere end 50 års tætte bånd til den grønlandske by Ilulissat.

Ikinngutigiit. Eller på dansk: Vennerne. Den knap to meter høje skulptur i naturparken Søndervold er opstillet som symbol på venskabsbånd, der gennem 50 år er groet mellem Ilulissat på Grønlands vestkyst og Fredericia. Hvert år får alle elever i 5. klasse i den grønlandske by nemlig tilbud om at rejse til fæstningsbyen for at gå i skole og bo hos en dansk familie.

- Det giver venskaber for livet, og det udvikler en kulturel forståelse mellem grønlændere og danskere. Vi kan se, at mange bliver ved med at holde kontakt. Nogle gange kommer danskerne på besøg hos børnenes familie på Grønland, og når børnene bliver ældre og skal på efterskole i Danmark, bruger de deres gamle værtsfamilie som kontaktfamilie, fortæller John Bech Hansen, der er formand for Grønlandsudvalget i Fredericia.

I 2017 overværede John Bech Hansen en skulptur af den grønlandskfødte kunstner og billedhugger Jens Erik Kjeldsen blive afsløret i Ilulissat, og efterfølgende foreslog han kunstneren at lave en skulptur til Fredericia. Den skulle symbolisere venskab i anledning af 50-års jubilæet for venskabsbysamarbejdet mellem Ilulissat og Fredericia i 2019.

Tonstung forsendelse dukkede pludselig op

- Hans svar var ”sådan én har jeg allerede” - men jeg fik også at vide, at det skulle gå stærkt, hvis vi ville have den, for dagen efter skulle han på tre års jordomrejse, fortæller John Bech Hansen om Jens Erik Kjeldsen, som nogen måske netop vil huske fra DR’s rejseprogrammer på TV, ”Peitersen og de store oceaner”.

Så hurtigt var det dog ikke muligt at lave en aftale om skulpturen, og det kneb med at holde kontakt, mens kunstneren var på de syv have. Men pludselig et halvt års tid senere ankom en 4,5 tons tung forsendelse til Fredericia Rådhus. Pakkens indhold bestod af massiv grønlandsk granit, og først efter den lidt overraskende levering kunne John Bech Hansen og embedsfolkene på kommunen se, hvordan skulpturen overhovedet så ud.

Vurderingen var, at værket passede rigtig fint til formålet. Forhandlingerne gik straks i gang, og efter et telefonisk afslag i prisen blev skulpturen købt af Fredericia Kommune.

Den 31. maj i år blev ”Vennerne” så indviet som led i åbningen af hele naturparken Søndervold, hvor man finder den i parkens østligste område, kaldet Volden. Placeringen i parken er midlertidig, men skulpturen skal blive i Kanalbyen. Senere skal den nemlig opstilles permanent på en ny ”Ilulissat Plads”.

Skulpturens bagside

At skulpturen symboliserer venskab, er ikke svært at få øje på, for det, der springer i øjnene, er to børn, som holder hinanden i hænderne. Skulpturen har imidlertid også en bagside, hvor et slangelignende væsen manifesterer venskabets skyggesider. Eller som en gæst ved skulpturens indvielse tolkede det: et væsen af karakter som en halv dansk lindorm og en halv tupilak (et åndeligt væsen fra grønlandsk mytologi, red.).

- På den måde minder skulpturen os også om, at man skal værne om venskabet og passe på de kedelige ting, der kan opstå. Det er sådan set meget smukt, siger John Bech Hansen.

Nye værtsfamilier er velkomne

På trods af 3.300 kilometer i fugleflugtslinje mellem Fredericia og Ilulissat, lever venskabet mellem de to byer i bedste velgående, og der er fortsat mulighed for at blive værtsfamilie, når det 54. hold grønlandske skolebørn kommer på besøg i Fredericia i 2023. Man skal blot kontakte John Bech Hansen på tlf. 40 32 08 15 eller mail gronlandsudvalget@fredericia.dk.

Læs mere om venskabssamarbejdet Fredericia - Ilulissat på Fredericia Kommunes hjemmeside.

  • Grønlandsk skulptur fra bagsiden Skulpturens bagside fortæller om, hvad man skal passe på i venskabet. John Bech Hansen fortæller om ”Vennerne” til indvielsen i Søndervold den 31. maj. Foto: Anita Ardal Thomsen