ADP skal opføre Port House II i Kanalbyen til kontorerhverv og hotel

  • Pot House II Dorte Mandrup 2 Port House II i Kanalbyen.
Havneselskabet ADP, som har opført den fuldt udlejede kontorbygning Port House i Kanalbyen i Fredericia, skal opføre endnu en erhvervsejendom til kontorer og øvrige service- og erhvervsformål.

Der bliver snart nye muligheder for virksomheder, der ønsker at etablere sig i den nye bydel ved Lillebælt. ADP og Kanalbyen i Fredericia har indgået aftale om opførelsen af Port House II, som bliver placeret tæt på det nuværende Port House i Vendersgade i Kanalbyens nordvestlige hjørne, lige over for parkeringshuset HYDRA.

- Port House II bliver en udvidelse af kapaciteten i det nuværende Port House, og der vil være gode synergieffekter til de moderne fællesfaciliteter i vores nuværende fælles kontordomicil, hvor især mødecenter og kantine er attraktive for lejerne. Med placeringen af Port House II skaber vi en harmonisk overgang mellem industrihavnen og byen, samtidig med at vi imødekommer den stigende efterspørgsel efter kontorfaciliteter med central beliggenhed, siger Morten Højrup, COO i ADP A/S.

Det kommende byggeri er resultatet af et godt samspil mellem ADP og Kanalbyen i Fredericia og et ønske fra begge parter om at balancere vækstplanerne til gavn for by og havn.

Arkitektoniske kvaliteter

- Som grundsælger er jeg naturligvis glad for, at aftalen er faldet på plads. Port House II kommer til at markere indgangen til Kanalbyen, og vi har været særligt optaget af de arkitektoniske kvaliteter på netop dette sted. At det samtidig giver mulighed for, at to af Kanalbyens naboer kan skabe synergier til deres øvrige forretning gør, at aftalen skaber stor værdi for Fredericia set fra Kanalbyens perspektiv, siger Anne Mette Rahbæk, konstitueret projektdirektør i Kanalbyen.

Også hos Business Fredericia er der glæde over projektet.

- Fredericia er ét af landets store vækstområder med én af Danmarks største erhvervshavne, et voksende erhvervsliv og en attraktiv udvikling af Kanalbyen til gavn for bosætning. Port House II bliver et attraktivt kontorbyggeri, som vil forskønne overgangen mellem havnen og Kanalbyen, og som samtidig understøtter byens store satsning på erhvervsudvikling og erhvervsturisme, siger erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer.

32 hotelværelser

Med det nye byggeri ønsker ADP at understøtte væksten for havnens mange samarbejdspartnere og servicevirksomheder og for byens øvrige erhvervsliv. Samtidig bliver erhvervsturismen i byen tilgodeset i kraft af en lejeaftale med Hotel Postgården, som er en del af Danske Hoteller A/S. Hotellejemålet består af 32 værelser, adskilt fra bygningens øvrige kontorlejemål.

- Fredericia er en by i udvikling og specielt den stigende tilflytning af nye virksomheder og byens satsning på erhvervsturisme øger vores behov for mere hotelkapacitet. Postgården ligger jo centralt i forhold til bymidten, Kanalbyen og havnen, og med yderligere hotelkapacitet kommer vi til at servicere hele området. Det vil give en god synergi til os og samtidig også være en forudsætning for vores fremtidige udvikling, siger bestyrelsesformand i Danske Hoteller A/S, Erik Sophus Falck

ADP begynder efter planen at bygge i første kvartal 2023, og et års tid senere forventes Port House II at stå færdig.

  • Pot House II Dorte Mandrup 1 Port House II i Kanalbyen.