Kanalbyen ønsker glædelig jul og godt nytår

  • Det vi ikke ved - by night Boligbyggeriet Kongens Punkt med Signe Guttormsens kunstværk ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE”.
Kanalbyen i Fredericia ser tilbage på et begivenhedsrigt 2021…

Den nye bydel mellem Fredericias historiske bymidte og Lillebælt tager mere og mere form – og flere nye boliger er kommet til.

I foråret stod A. Enggaards byggeri Bådhusene færdigt med nye lejeboliger, og ved årets slutning har Bach Invest færdiggjort ejerboligerne i Promenaden og ungdomsboligerne i Oldenborghus, som de har overdraget til Boligkontoret Fredericia - og beboerne er flyttet ind i deres nye hjem.

Kanalbyen rummer nu seks boligbyggerier og et kontorhus - og i august blev spaden stukket i jorden til AP Pensions byggeri Carolinelunden, som fuldt udbygget skal rumme hele 450 lejeboliger.

Nye planer

Der er udsigt til meget mere. Først på året indgik vi aftale med Realdania By & Byg om nye bæredygtige forsøgsbyggerier nord for Oldenborggade – og i oktober kunne Business Fredericia offentliggøre planerne om at samle virksomheder og vidensinstitutioner inden for energi med plads til 1.600 medarbejdere på havnefronten. Fredericia Kommune har i årets løb arbejdet videre med planerne om en campus øst for Gammel Havn.

I alt det nye, der bygges, har Kanalbyen fokus på kvalitet – på god arkitektur, gode rammer for livet i og omkring boligerne og på bæredygtighed i materialer og indretning.

Grønt åndehul og nye byrum

Men lige så vigtigt er det gode liv mellem husene. Til foråret åbner det, der skal være hele byens store grønne åndehul – byparken Søndervold, som blandt andet rummer et stort legeområde, og hvor en mangfoldighed af træer og planter skal styrke biodiversiteten i bydelen.

Det bliver også til foråret, at vi kan se frem til endnu mere liv omkring Gammel Havn. Fredericia Kommune og ADP i år har opgraderet havnen med bedre forhold, når man vil lægge til kaj, og antallet af pladser til sejlerne er tredoblet, fra tyve til tres.

Men allerede nu kan besøgende i Kanalbyen få fornøjelsen af at spadsere hele vejen langs kanalen ad Frederiks Promenade, som nu er færdiganlagt fra Købmagergade i vest til trappeanlægget for enden af kanalen i øst. Her har bylivet desuden fået et løft, efter at både Restaurant Ene og East Coast Surfshop med wellness og café i år har etableret sig ud til kanalen.

Kunst på vej

Sommeren i år har endnu en gang været præget af aktiviteter på havnen som koncerter, teater og veteranbiltræf – og der har været arbejdet i kulissen for at føre mere kunst til den nye bydel. I det nye år kan vi glæde os til ”Kajens Grammatik” af Borgman | Lenk ved kanalen og et spændende lydværk af Amalie Smith til parken Søndervold.

Tilbage er kun at ønske alle, der bor, færdes i, samarbejder med – eller bare følger med i, hvad der sker i Kanalbyen - en rigtig glædelig jul og et godt nytår!