Knastør ingeniørtegning omsat til musikalsk kunst i Kongensstræde

  • Screenshot af video Gadens Partitur Gadens partitur - fra FOS’ video ”Making a music theme from a street for the houses”.
Den internationalt anerkendte kunstner FOS står bag Kanalbyens næste kunstværk, som er dedikeret til Kongensstræde og Realdania By & Bygs kommende boligbyggerier. ”Gadens Partitur” er vokset ud af en teknisk tegning og kommer til udtryk i både lyd og fysisk form.

Når man i 2024 ringer på hos beboerne i Kongensstræde 90, 7000 Fredericia, mødes man af en anderledes lyd, brudstykker af en musikalsk komposition. Måske hører man fuglefløjt, måske en tuba, der runger som tågehorn fra Lillebælt. Eller en simpel lille melodi, som hverken er DSB eller Nærkontakt af tredje grad men selve stedets kendingsmelodi.

Og skal man vente længe på, at døren går op, kan man tage sig et hvil på en bænk med en musisk, bølgeagtig form langs husets facade. Melodi og bænke er nemlig hovedelementer i Kanalbyens næste kunstværk, Gadens Partitur.

FOS alias billedkunstner Thomas Poulsen står bag værket og har på et tidligt tidspunkt i planlægningen af det nye byggeri samarbejdet med Kanalbyen i Fredericia og med Realdania By & Byg som bygherre om at tilføre Kongensstræde en kunstnerisk dimension.

Tør teknisk tegning

- På vores første møde fik jeg udleveret en tør tegning af gaden, som viste, hvor der skal være fliser, kantsten og affaldsskure - et fuldstændigt fravær af emotion. Men det er emotionen, som billedkunsten bidrager med, og det faldt mig ind, at tegningen havde en partituragtig karakter, så jeg har oversat den til et partitur – til noget poetisk. Og jeg synes, at det kunne være interessant med et værk, der flettes ind i det liv, der foregår, fortæller FOS.

Statens Kunstfond har anbefalet den internationalt anerkendte kunstner for Kanalbyen i Fredericia, der har som strategi at indarbejde kunst i nye byggerier og byrum.

- FOS arbejder med, hvordan fysiske omgivelser og sociale relationer påvirker hinanden, og hans kunst åbner for nye møder og oplevelser mellem mennesker. De samme ting handler god byudvikling jo også om, og derfor er han en meget velvalgt kunstner at koble på en række af nye boligbyggerier og den vejstrækning, som forbinder husene med hinanden og med den omgivende by - og som ingeniør synes jeg jo, at det er en spændende nytænkning at omdanne ingeniørtegninger til poesi og musik, siger projektdirektør i Kanalbyen i Fredericia, Peter Kirketofte.

Gadens Partitur er skabt til den sidste lille, nyanlagte strækning af den kilometerlange Kongensstræde og til Realdania By & Bygs kommende etageejendomme, som skal opføres langs vejen.

Bænke udspringer af musikken

Helt konkret har FOS udledt en hel musikalsk komposition af den tekniske tegning, tilføjet den lille melodi, som igen har dannet afsæt for udformningen af bænkene, der består af moduler og derfor kan sættes sammen i gaden på forskellige måder, som passer ind i arkitekturen. På et senere tidspunkt er der mulighed for at indarbejde yderligere elementer af værket i selve vejen som en del af dens belægning.

Idéen vækker begejstring hos Jørgen Søndermark, der er arkitekt og Realdania By & Bygs projektleder på flere af de huse, som selskabet skal opføre i Kongensstræde.

- Udgangspunktet har været meget spinkelt, og oplægget fra FOS viser, at hvis man er dygtig og kreativ nok, kan man få guldet ud af ingenting, som her, hvor han har skabt et værk, der både har en fysisk fremtoning og et subtilt auditivt element. Det er spændende, som det sammenblander det offentlige, det semioffentlige og det private rum, og jeg håber, at forbipasserende vil opleve bænkene ikke som det enkelte hus’ og beboernes bænke men som gadens bænke, siger Jørgen Søndermark.

Projektlederen og hans hold stikker inden for de nærmeste måneder spaden i jorden til rækken af forsøgsbyggerier, hvoraf det første skal opføres mest muligt i træ og med mindst mulig CO2-udledning.

Fre-de-ri-ci-a

Hvis man ikke kan vente, til det nye træhus står klar i slutningen af næste år, og dørklokken er programmeret, kan man på YouTube allerede nu høre FOS’ musiske komposition udspille sig i sin helhed over den tekniske ingeniørtegning som partitur i videoen ”A music theme made for the houses from a street drawing”.

Lytter og kigger man nøje efter, dukker gadens lille kendingsmelodi op over markeringer af de bølgende bænke. Den lille melodi er naturligvis åben for fortolkning, men det er ikke umuligt at synge selve byens navn med de fem små toner. I hvert fald håber FOS, at melodien kan brede sig ud over den lille strækning af Kongensstræde.

- Man kunne forestille sig, at partituret kan fortsætte videre ud og måske dukke op i klokkespil i byen eller i lokalradioen – og at den lille melodi kunne blive en ”sang til byen”. Hvis nogen i Fredericia har idéer, skal de bare henvende sig.


FAKTA

Disse parter bidrager til realiseringen af Gadens Partitur:

• Arbejdernes Landsbank
• Kanalbyen i Fredericia
• Realdania By & Byg
• Statens Kunstfond

Arbejdernes Landsbank er hovedsponsor for kunst i Kanalbyen til og med 2022.


FOS

FOS (f. Thomas Poulsen 1971) er internationalt anerkendt for sine kompromisløse kunstværker, der undersøger grænsen mellem kunst og design. I sin praksis undersøger han, hvordan fysiske omgivelser og sociale relationer påvirker hinanden. Med afsæt i det sociale skaber han passive og aktive platforme, hvor nye sociale muligheder, møder, aktiviteter og oplevelser mennesker imellem opstår. FOS’ værker besidder en særlig evne til at gøre det komplicerede forståeligt gennem poesi, humor og en kritisk tone, mens han udfordrer sig selv, publikum og omverdenen.
I Danmark kan opleve flere permanente værker af FOS: Aur(0)a i Glamsbjerg, The Interior of Inés i Aalborg og Your success is your amnesia i København.


Realdania By & Bygs forsøgsbyggerier

Realdania By & Byg opfører som bygherre en række etageejendomme til udlejningsboliger i Kongensstræde i Kanalbyen i Fredericia. Byggerierne bruges til at undersøge, hvor meget CO2-udledningen kan reduceres ved brug af forskellige materialer, og hvordan byggeprocessen kan gøres mere effektiv og ressourcebesparende. Den viden, som Realdania By & Byg samler op, vil blive formidlet til byggebranchen og andre interesserede.

Indtil videre er det besluttet at opføre to såkaldte MiniCO2-huse, i hhv. træ og tegl, samt et hus, som under overskriften ”Det effektive byggeri” skal undersøge, hvordan digitale værktøjer kan bidrage til at effektivisere byggeprocessen og undgå spild, fejl og mangler.

Realdania By & Byg er samtidig ejer af Kanalbyen i Fredericia sammen med Fredericia Kommune.

  • Kongensstræde Et kig fra Kanalbyen og ned gennem Kongensstræde. Det er i venstre side af billedet, at den nye række af huse skal opføres.
  • Bænke i Kongensstræde FOS Studio FOS’ bænke er udsprunget af en lille melodi og kan placeres, som det passer i arkitekturen. Visualisering: FOS studio
  • FOS - Foto Sasha Oda FOS alias Thomas Poulsen star bag værket ”Gadens partitur”. Foto: Sasha Oda