Midlertidige aktiviteter som vej til en levende by

  • Peter Kirketofte i byhaverne Kanalbyens projektdirektør Peter Kirketofte i de nye byhaver i Søndervold. Foto: Mikkel Meister
Kanalbyen i Fredericia har fra starten satset stort på midlertidige aktiviteter for at skabe byliv og ejerskab til den nye bydel. I en ny publikation fra Realdania By & Byg kan man læse om erfaringerne med indsatsen og nogle af de spor, som den har sat.

- Området har tidligere været omkranset af hegn og var dermed ikke et sted, du havde adgang til. Men vand- og havnemiljøer er attraktive for mange mennesker, og med de midlertidige aktiviteter har vi kunnet vise borgere i byen og turister, hvad området kan. Vi har en forventning om, at de også har lyst til at komme og udforske området, når det er blevet bebygget permanent.

Sådan siger Peter Kirketofte, projektdirektør i Kanalbyen i Fredericia i en ny publikation, ”Fra projekt til levende by”. Udgiveren er Realdania By & Byg, der sammen med Fredericia Kommune står bag det store byudviklingsprojekt, og publikationen formidler erfaringer med at fastholde visioner for byudvikling over tid.

Længe før det første hus blev bygget, har midlertidige aktiviteter været en væsentlig strategi for at skabe byliv og ejerskab til den nye bydel ved Lillebælt. Projektet blev lanceret i 2008, og allerede i 2009 blev borgerne involveret i at få idéer til aktiviteter, der kunne realiseres, mens arealet stod tomt. Som et særligt greb blev hele byudviklingsområdet i 2010 indrettet til en lang række forskellige aktiviteter med hjælp fra landskabsarkitektfirmaet SLA.

Har skabt accept af projektet

- Midlertidigheden har skabt en accept blandt borgerne af byudviklingsprojektet, vi er i gang med. At danne rammer for midlertidige projekter og et miljø, som man kan komme og besøge, kan virkelig nogle ting i forhold til at åbne området op og invitere mennesker indenfor i et byudviklingsprojekt, siger Peter Kirketofte i publikationen.

Særligt har byhaveprojektet Grow Your City fra 2012 og containerbyen C-Byen fra 2015 opnået stor popularitet sæson efter sæson, og derfor vakte det røre, da aktiviteterne måtte vige pladsen for byudviklingen i efteråret 2022. Mens Peter Kirketofte i den nye publikation reflekterer over udfordringen med at time afviklingen af midlertidige aktiviteter bedst muligt, konstaterer han også, at den lokale uro netop bekræfter, hvad indsatsen har betydet.

- Succesen har været så stor, at det vækker opsigt, når vi nu lukker C-Byen igen. Når folk har stærke holdninger til, at det forsvinder, har vi jo ramt dét, vi ønskede med området, siger Peter Kirketofte, som også hæfter sig ved, at midlertidigheden har nået at sætte sig blivende spor.

Permanente aftryk

- Flere af aktørerne i C-Byen har kun eksisteret midlertidigt i én eller måske flere sæsoner, men håbet vil jo altid være, at man kan konvertere det midlertidige til noget permanent. Vi har set, at nogle af de midlertidige butikker i C-Byen er gået hen og blevet permanente, og det er jo en succes, siger Peter Kirketofte i publikationen, blandt andet med henvisning til surfbutikken og -caféen East Coast Surfshop.

Også Grow Your City har sat et blivende aftryk på den nye by. De tidligere hundredvis af midlertidige plantekasser er nu erstattet af firs permanente byhaver midt i den nye naturpark, Søndervold, og interessen for at være med i det nye byhavefællesskab har været stor.

De andre byudviklingsprojekter, som omtales i publikationen ”Fra projekt til levende by”, er Naturbydelen Ringkøbing K, Køge Kyst og Nærheden i Hedehusene, som alle ejes i fællesskab af den stedlige kommune og Realdania By & Byg.

”Fra projekt til levende by” kan downloades gratis eller købes i trykt form for 49 kr. på www.realdaniabyogbygklubben.dk.

  • Peter Kirketofte i C-Byen Projektdirektør Peter Kirketofte i den midlertidige containerby C-Byen, som blev nedlagt i efteråret 2022. Foto: Mikkel Meister