Nu bliver den nye naturpark i Kanalbyen anlagt

  • Forste Spadestik Soendervold Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard tog første spadestik til den nye naturpark med hjælp fra projektdirektør i Kanalbyen Tim E. Halvorsen. Klavs Lind
Om et års tid kan Fredericianerne indtage Søndervold – hele byens nye grønne åndehul og samlingssted.

Mandag den 16. november blev spaden stukket i jorden til Fredericias nye naturpark Søndervold.

”Det føles helt fantastisk, at vi nu er i gang med at realisere en helt ny naturpark. Fredericia har allerede Danmarks smukkeste grønne voldanlæg og en skøn kyst og strand, men nu får vi også et grønt åndehul midt i byen, hvor vi kan mødes og være sammen i naturen,” siger borgmester i Fredericia Jacob Bjerregaard, der selv førte spaden sammen med Kanalbyens Projektdirektør Tim E. Halvorsen.

 

Inspiration fra egnens natur

Inspirationen til parkens beplantning kommer netop fra Fredericias voldanlæg, den unikke kyststrækning og de nærliggende skove omkring Hannerup og Trelde Næs. De mange naturtyper placeres i fire forskellige zoner: ’Kysten’ – med sand og strandplanter, ’Sansehaven’ med plantekasser og regnvandsbassin, ’Garnet’ med parkens største legeområde og ’Volden’ med udsigt og træningsbakker.

”Der bliver fuld knald på alle sanseoplevelser med frugttræer, bærbuske, duftende blomster og et rigt insektliv. Det, der gør Søndervold til en naturpark er, at den er er bygget op med fokus på biodiversitet, hvor en klassisk bypark ofte er kendetegnet ved græsplæner”, fortæller Projektdirektør i Kanalbyen Tim E. Halvorsen.

 

Nye muligheder for fællesskab, leg og dyrkning

Den nye park kommer til at rumme et område med plantekasser, og hermed bliver Kanalbyens midlertidige byhaver Grow Your City nu en permanent aktivitet. Haverne skal finde en ny form, der passer ind i det nye landskab, men den grundlæggende ide om fælles dyrkning vil være den samme.

Tæt ved byhaverne opføres et helt nyt medborgerhus ”Naturbasen” med fokus på naturformidling og fælles oplevelser for byens borgere og foreninger. Derudover er legeområder, træningsbakker og hyggelige opholdssteder til picnic og afslapning er blandt de mange faciliteter, parken kommer til at rumme.

 

En hilsen til den historiske by

Søndervold opføres i det område hvor man før industrialiseringen kunne opleve bastionen Søndervold. I dag udvikles Kanalbyen i området - med nye boliger, byrum og kanaler, der reflekterer den historiske by gennem stednavne som ’Kongens Punkt’ og med arkitektoniske greb inspireret af renæssancens byplan med sigtelinjer på tværs af byen og ned til vandet.

 

Realiseres i samarbejde og med input fra borgere

Søndervold realiseres i samarbejde mellem Fredericia Kommune og Kanalbyen i Fredericia P/S. Landskabsarkitekterne SLA har fået opgaven at tegne og programmere byparken, og parkens faciliteter og naturtyper er planlagt i dialog med borgere, foreninger og eksperter i Fredericia.

”På grund af covid 19-situationen måtte vi afholde borgerinddragelsen digitalt. Heldigvis skortede det ikke på hverken engagement eller iderigdom, og vi har efterfølgende arbejdet systematisk med at få så mange inputs som muligt med i planlægningen af parken. Regnvandsbassin, spændende belægninger, træningsfaciliteter og kælkebakke er bare nogle få eksempler”, fortæller Tim E. Halvorsen.

 

Sådan opføres parken

I det første stykke tid skal der køres jord til parken, som sammen med det omkringliggende bykvarter skal hæves, for at sikre Kanalbyen og Fredericias bymidte mod stormflodshændelser. Samtidig skal projektet i licitation. Fra starten af næste år kan den entreprenør, der får opgaven, begynde at forme landskabet med bakker og vold. Når jorden har sat sig, skal der installeres belægning, belysning og faciliteter, og parken skal plantes til.

Parken åbner efter planen i slutningen af 2021, og henad vejen vil man kunne opleve de mange naturtyper vokse til. 

 

Læs mere og se en kort præsentationsfilm om den nye park her 

 

  • Beplantning Zoner Parken bliver inddelt i fire zoner med hver sin form for natur SLA
  • Collage Sansehaven Sansehaven SLA
  • Collage Volden Volden SLA
  • Collage Garnet (1) Garnet SLA