Seks etager højt kunstværk indviet

  • Langebro Fernisering 3727 800Px Flora Danica Aquatica, Peter Holst Henckel 2019 Joan Barløse
Vandplanter fra gulv til loft skaber identitet i Langebros trappeopgange

I to opgange i boligbebyggelsen Langebro i Kanalbyen har kunstner Peter Holst Henckel skabt to seks etagers høje vægmalerier. Også gulvene i opgangene er udtænkt af kunstneren – i forskellige farver, der giver de enkelte bygninger hver deres særpræg og egen identitet.

Værkerne blev indviet ved en fernisering mandag den 29. april. Blandt gæsterne var beboerne i Langebro, repræsentanter fra Enggaard A/S, som har bygget Langebro, og Middelfart Sparekasse, som har sponsoreret værket.

Hvorfor Vandplanter?

Kunstner Peter Holst Henckel fortalte til ferniseringen, at værket inspireret af havet, som ligger lige uden for døren. Men vandplanten har desuden, ifølge kunstneren, et fælles træk med os mennesker. Den har brug for et hjem, hvor den kan være forankret, for at den kan fungere – også når der kommer ’bølger’.

”Under havets overflade søger vandplanten op mod lyset. Den bølger med vandets bevægelser og har, som os mennesker, brug for et sted at være forankret: Et hjem.” Peter Holst Henckel, 2019.

Vandplanterne er udført i blandt andet messing, og gulvene er specielt fremstillet i forskellige farver og marmoreringer med inspiration fra sand på havets bund.

Kunsten er en del af byudviklingen

Tim E. Halvorsen fra Kanalbyen fortalte om kunstens rolle i udviklingen af Kanalbyen.

I samarbejde med Statens Kunstfond har Kanalbyen udpeget seks byggeprojekter, hvor kunsten skal tænkes tidligt ind, så den kan få optimale vilkår for at præge byggeprojekterne og oplevelsen af dem. I de seks projekter er Statens Kunstfond med til at udvikle og finansiere et skitseprojekt.

Ideen er, at kunsten skal indarbejdes allerede i takt med at et projekt skitseres og projekteres. Ved at integrere kunsten tidligt, kan den få langt større indflydelse på det endelige byggeri eller byrum. Det giver de enkelte projekter identitet og styrker den samlede oplevelse af det nye byområde.

To af de udpegede projekter er realiseret, nemlig Gunhild Aabergs Havnebænke ’På Bedding’ (2016) og Peter Holst Henckels Flora Danica aquatica (2019). De næste fire værker er under planlægning.

Læs mere om Kanalbyens kunststrategi her

Flora Danica aquatica nr. 3 er på vej

Kunstneren er nu i gang med at fuldende projektet. Entreprenøren A. Enggaard er nemlig i gang med endnu et punkthus, som også skal have sit eget unikke vandplanteværk.

Se Middelfart Sparekasses video om Peter Holst Henckels værk i Langebro her:
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=vlNpNW3iY98&feature=emb_logo

 

  • To Gange Hoejformat 800Px