Søndervold tager form

  • 20210305 Søndervold 1 800Px Klavs Lind
Fredericias nye bypark er i fuld gang med at blive anlagt i Kanalbyen.

Fredericianerne kan se frem til at tage et helt nyt grønt område i brug sidst på året, og nu kan man ved selvsyn se landskabet ændre sig og den nye park tage form.

- Vi er i fuld gang med at skabe et nyt grønt åndehul til alle byens borgere. Søndervold skal være bakket og naturpræget, og ligesom de kommende byggerier omkring parken skal den også hæves for at beskytte området mod kommende havvandsstigninger, fortæller projektdirektør Tim E. Halvorsen fra Kanalbyen i Fredericia.

Terrænhævning i gang

Fredericia Kommune og Kanalbyen i Fredericia står sammen bag den nye naturpark, og lige nu kan man se arbejdskøretøjer i området, som tilfører jord for indledningsvist at hæve terrænet i den nye park. Det glæder borgmester Steen Wrist.

-Kanalbyen er meget mere end nye boliger og kontorbygninger. Kanalbyen er et vigtigt byrum for byens borgere med plads til leg og fællesskab. Og hvis Corona har lært os noget, så er det at sætte pris på udeliv og oplevelser i det nære. Det bliver rigtig godt, siger Steen Wrist, borgmester i Fredericia Kommune.

I sommeren 2020 besluttede Fredericia Byråd at investere 9,7 mio. kroner i projektet.

Bakker, stier og træer

I april 2021 overtager Hededanmark området, hvor de skal foretage den egentlige fysiske udformning af parken med dens bakkede og kurvede forløb. Hededanmark blev kort før jul valgt som entreprenør på projektet efter en licitation.

Til sommer fortsætter Hededanmark med at anlægge stierne i Søndervold, og til efteråret bliver der sået græs og plantet buske og træer – alt sammen ud fra et projekt udarbejdet af tegnestuen SLA, som for godt ti år siden også udformede den midlertidige indretning af byudviklingsområdet.

En del af træerne, som plantes til efteråret, har allerede stået i Kanalbyen som led i områdets midlertidige beplantning og er for tiden flyttet i depot. Udover at det er bæredygtigt at genplante træerne, betyder det, at den nye park fra starten får noget af det miljø, som store træer kan give - og som man ellers skulle vente på i flere år.

Læs mere om Søndervold her.

Se en kort film om Søndervold