Tæt samarbejde med bygherrer skaber Kanalbyens kvaliteter

  • Side 33 Kanalbyen Enggaards Langebro 1 Foto Magic Moments By Marianne Web Kanalbyens kvalitetsmål handler i høj grad om, hvordan det enkelte byggeri bidrager til den omgivende by og livskvaliteten i byen. Her fra åbningen af Sønder Voldgade Kvarteret i 2019. Foto: Magic Moments by Marianne.
Der er fuld gang i udviklingen af Kanalbyen i Fredericia, mange boliger skyder op og flere er på vej. Men hvordan sikrer arealudviklingsselskabet sig, at den nye by ender med at få de tilsigtede kvaliteter? Det kan man læse om i en ny publikation om ”kvalitetsledelse” fra Realdania By & Byg.

Kanalbyen i Fredericia vil skabe en attraktiv og bæredygtig bydel, der åbner den historiske fæstningsby mod vandet, og når nye bygninger i disse år skyder op, passer det ind i en overordnet plan. Forud for hvert byggeri går en tæt dialog med de private bygherrer for at sikre, at bydelen ender med at få de kvaliteter, som udviklingsplanen beskriver.

Til det formål har Kanalbyen værktøjer som kvalitetsprogram og et inspirationshæfte om arkitektonisk mangfoldighed, som bygherrerne skal læne sig op ad. Men udover at stille høje krav til kvaliteten, er det for Kanalbyen helt afgørende at opbygge en god, tæt og tillidsfuld dialog med bygherrerne, hvor parterne trækker på samme hammel fra starten.

Menneskelige ressourcer

- Det er et direkte tilvalg, for det handler om at bruge de mennesker,
fagligheder og kompetencer, der er til stede, mest optimalt. Vi ser
kun fordele ved, at alle parter er med fra en tidlig fase. Det giver den bedste lokalplan, den bedste myndighedsbehandling og den bedste løsning for investorerne, siger projektdirektør i Kanalbyen i Fredericia, Tim E. Halvorsen i en ny publikation, ”Kvalitetsledelse i byudvikling – erfaringer fra fire arealudviklingsprojekter”, som Realdania By & Byg har sendt på gaden.

To af publikationens artikler handler om Kanalbyens investorsamarbejder – nemlig samarbejdet med A. Enggaard A/S om Sønder Voldgade Kvarteret, som er i fuld gang med at blive opført – og med Bach Invest A/S om et kommende byggeri bestående af Promenaden med ejerlejligheder og Oldenborghus med ungdomsboliger.

Løfter i fællesskab

Fælles for de to bygherrer er, at de ser den tætte samarbejdsform med stort fokus på kvalitet som en fordel.

- Der er ingen tvivl om, at det har absolut værdi. Vi har haft diskussioner - det skal der være plads til, men det skal bare være konstruktivt, og der skal findes en fælles løsning - og det er vi gode til, synes jeg. I bund og grund drejer
det sig om at løfte i fællesskab, få samlet og involveret alle parter fra starten og støbt det rigtige fundament, så det er muligt at skabe den bedste helhed. Det hele handler om mennesker - og det gør byggerier også, pointerer
afdelingschef hos A. Enggaard Palle Priska i publikationen.

I det nyere samarbejde med Bach Invest er Kanalbyen gået et skridt videre i dialogen. Her arbejder parterne tæt sammen om at udvikle en fælles forståelse af, hvordan værdierne i den overordnede udviklingsplan for Kanalbyen skal ”oversættes” i Bach Invests boligbyggeri.

Gensidigt ønske om kvalitet

- Vi har dyrket håndværket og arbejdet med det æstetiske udtryk i byggeriet af Promenaden og Oldenborghus. Det passer os rigtig godt, at Kanalbyen i Fredericia har et kvalitetsprogram og en langsigtet strategi for udviklingen af området. Kvalitetsledelse er helt klart en styrke, for man får en hurtigere forståelse af det resultat, som man skal opnå. Det er tydeligt allerede i starten
af processen, hvad det er for et samarbejde, som vi går ind i. At man stiller høje krav og ikke tager hvilken som helst ejendomsudvikler ind, er faktisk det, som jeg er faldet for, da det skaber en gensidig tillid til ønsket om kvalitet, siger bygherrerådgiver, ingeniør og indehaver af Bach Invest, Jesper Bach i publikationen.

Også Fredericia Kommune er involveret i en tidlig dialog med Kanalbyen i Fredericia og de enkelte bygherrer om kvaliteten i nye byggerier. Erfaringen er, at det letter myndighedsbehandlingen efterfølgende og sparer tid, når de rigtige løsninger er aftalt fra starten.

”Vi afvejer hele tiden kvaliteten - hvad var intentionerne til at starte med, og er det stadig de samme? Og hvordan er sammenhængen med resten af byen? Et kvalitetsprogram som Kanalbyens gør det muligt at have et fælles kvalitetsoverblik over hele området i stedet for, at det er enkeltstående projekter, der driver hver deres form for kvalitet. Det er et ret vigtigt perspektiv, når man taler om byudvikling. Når vi støder på et eller andet problem, så sidder vi ikke på hver vores side af bordet, fordi vi vil noget forskelligt. Nej, vi har bare en udfordring, som vi skal have løst i fællesskab for at nå målet”, siger koncernchef for Teknik og Miljø i Fredericia Kommune, René Olesen i publikationen.

Hent publikationen

”Kvalitetsledelse i byudvikling – erfaringer fra fire arealudviklingsprojekter” rummer også eksempler fra Naturbydelen Ringkøbing K, Køge Kyst og NærHeden i Hedehusene. Den kan downloades frit eller købes i trykt form for 49 kr. på realdaniabyogbygklubben.dk.

  • R2A0257 Web Projektdirektør i Kanalbyen i Fredericia Tim E. Halvorsen, afdelingschef i A. Enggaard A/S Palle Priska og koncernchef i Fredericia Kommune René Olesen samarbejder tæt om kvaliteten i Sønder Voldgade Kvarteret. Foto: Claus Bjørn Larsen
  • Tim Og Jesper Bach Claus Bjørn Larsen Web Projektdirektør i Kanalbyen i Fredericia Tim E. Halvorsen sammen med ingeniør og indehaver af Bach Invest, Jesper Bach. Foto: Claus Bjørn Larsen
  • 1632 LABAN Kanalbyen I Fredericia Physcamera001 Web Bach Invest skal bl.a. opføre Promenaden med ejerlejligheder langs Frederiks Kanal. Visualisering: LABAN Arkitekter