DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE, Signe Guttormsen, 2020

  • Signe Guttormsen DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE Foto Jan Søndergaard 1 1200Px Jan Søndergaard
Kongens Punkt, Kongensgade 150, gårdrummet.

Signe Guttormsens værk er opført som en del af boligbyggeriet Kongens Punkt, hvor det sætter sit præg på både gårdrummet og parkeringskælderen.

Kunstneren fortæller selv, at værket tematiserer det liv og arbejde, der udspillede sig på ’Syren’, altså svovlsyrefabrikken, som lå lige her fra 1917 til 2004.

Arbejdet på svovlsyrefabrikken var fysisk hårdt. Og produktionen var potentielt skadelig for mennesker og miljø på grund af giftige dampe og udledning af spildevand i Lillebælt.

Sætningen ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE” henviser til omgangen med kemikalier på stedet, hvor både arbejderne og nærmiljøet var udsat for farlige stoffer uden at være oplyst om konsekvenserne.

På hjemmefronten knoklede kvinderne løs i den sødlige lugt fra fabrikkens skorstene. Børnene skulle passes, boligerne holdes rene og ikke mindst skulle de klare vasketøjet, der blev hængt til tørre hjemme i gården.

I dag er det kun lærredet i Signe Guttormens kunstværk, der flagrer i vinden. Men værket har lidt af den samme funktion, som vasketøjet havde i industriens tid. Det skaber et fælles samlingspunkt, hvor husets beboere kan mødes, og hvor besøgende i Kanalbyen er velkomne. Titlen ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE” handler på den måde også om sansning og samvær i hverdagen”, fortæller Signe Guttormsen.

Tror du, der er noget du ikke ved, at du ikke ved? Fx om skadelige kemikalier i din hverdag?

Læs mere om Signe Guttormsen her

Nu skal du finde ' Radio Sfæren'
Amalie Smith Radiosfæren

Gå en tur rundt om værket og forlad gården ad samme vej som du kom ind.

Følg promenaden på venstre side af Frederiks Kanal cirka 100 meter.

Drej til venstre af Delmenhorsgade og fortsæt til du når parken Søndervold.