Port House

Port House Fra Luften

Port House er et et moderne og fleksibelt flerbruger kontorhus, som består af to bygninger med mulighed for kontorlejemål fordelt på fem etager. Bygningerne indeholder kontorer, fælles reception, et mødecenter samt en kantine. Der opføres desuden et parkeringshus.

Første etape af kontorhuset blev taget i brug i januar 2019 og anden etape forventes klar primo 2020.

Størrelsen på lejemål findes fra 288 m² og op. Indretning tilpasses den enkelte virksomheds behov så kontakt ADP for at høre mere om udlejningsmuligheder, der passer til din virksomhed.