Carolinelunden

Omraadet Carolinelunden

Lejeboliger i townhouses, karréhuse, punkthuse og rækkehuse

Carolinelunden, som i de kommende år opføres af AP Pension, rummer 450 lejeboliger i en blanding af townhouses, karréhuse, punkthuse og rækkehuse, der i form og skala refererer til Fredericias historiske renæssancecentrum.

Hvis du vil skrive dig op til en bolig, kan du kontakte DEAS på interesseliste@deas.dk eller 70 30 22 02. 

 

Carolinelunden Fugleperspektiv

Indflytning fra 2023

Indflytning fra: 2023

Boliger egnet til: Alle familietyper

Boligtyper: Lejeboliger i townhouses, karréhuse, punkthuse og rækkehuse

Parkering: Fortrinsvis under jorden, så der bliver mere plads til byliv og grønne områder

Helhedsplan: Arkitema Architects

 

Carolinelunden Lowres

Kunst mellem husene

Som led i aftalen med AP Pension anlægges "Officersstien" som en hilsen til den oprindelige Carolinelund og Fredericias lange militærhistorie. Officersstien bliver en færdselsåre for gående og cyklister med særlige kunstoplevelser. Derfor vil der blive udpeget en kunstner, der kan bidrage til udformningen af Officersstien.

 

Hvor finder jeg