Carolinelunden

Lejeboliger i townhouses, karréhuse, punkthuse og rækkehuse
Omraadet Carolinelunden

Nyt blandet bykvarter mellem park og kanal

Carolinelunden, som i de kommende år opføres af AP Pension, rummer 450 lejeboliger i en blanding af townhouses, karréhuse, punkthuse og rækkehuse, der i form og skala refererer til Fredericias historiske renæssancecentrum.

Byggeriet af de første 128 lejligheder, ti rækkehuse og fem town houses gik i gang i august 2021. De forventes at stå færdige i løbet af efteråret 2023.

Se nyheden "Nu opføres Carolinelunden" (19. august 2021)

Se nyheden "143 lejeboliger i Carolinelunden på vej" (26. marts 2021)

Læs mere på projektets hjemmeside Carolinelunden.dk.

Carolinelunden Fugleperspektiv

Opskrivning på interesseliste

Interesseliste: Hvis du ønsker at skrive dig op til en bolig, kan du kontakte DEAS på interesseliste@deas.dk eller 70 30 22 02. Du kan også tilmelde dig via projektets hjemmeside Carolinelunden.dk

Indflytning fra: 2023

Boliger egnet til: Alle familietyper

Boligtyper: Lejeboliger i townhouses, karréhuse, punkthuse og rækkehuse

Parkering: Fortrinsvis under jorden, så der bliver mere plads til byliv og grønne områder

Helhedsplan: Arkitema Architects

 

Carolinelunden Lowres

Kunst mellem husene

Som led i aftalen med AP Pension anlægges "Officersstien" som en hilsen til den oprindelige Carolinelund og Fredericias lange militærhistorie. Officersstien bliver en færdselsåre for gående og cyklister med særlige kunstoplevelser. Derfor vil der blive udpeget en kunstner, der kan bidrage til udformningen af Officersstien.

 

Hvor finder jeg